Każdy na pewno lubi, kiedy jego miejsce zamieszkania lśni schludnością. Nie każdy jednak wie,