Jako potomkom bez trudu jest nam wierzyć w to, że nie ma rzeczy nieprawdopodobnych.